ร่น้วอมงทัเมพย์ไทจำ�ยใจบ๊ปซีฏิเกเสมส์ธ

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

“แม่ปุก” นางกมลา ทองกร ผอ.รร.สอนแบดมินตันอร ร บ้านทองหยอด เปิดเผยว่า หลังจาก “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักตบลูกขนไก่หญิงเดี่ยวมือ 3 ของโลก เสร็จ สิ้นการแข่งขันแบดมินตัน “ดูไบ เวิลด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.