แนวโน้มปรับใหญ่ทดสอบโอเน็ต

Daily News Thailand - - การศึกษา -

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

... พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานเปิดนิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้า”เพื่อเผยแพร่พระ เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบ­าทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน กรุงเทพฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.