‘สลักจิต’ กลับมาพร้อมซิงเกิ้ลใหม่ ‘น้องพุ่มพวงมาแล้ว’ ลูกทุ่งขนานแท้

Daily News Thailand - - บัน บันเทิง เทิ ง -

จันทร์ สลักจิต ดวงจันทร์ ดวง พุ่มพวง พ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ครูชลธี ธารทอง, ครูระพี เรือนเพ็ชร, ครูเจนภพ จบ กระบวนวรรณ พี่ต้อม เสรี รุ่งสว่าง

พี่หมู-กิตติศักด์ิ สายนำ้าทิพย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.