ธปท.ห้ามแบงก์เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.4200 36.5838 43.0068 29.9820 4.4898 7.4125 24.2998 19,300.00 1,137.21 1,137.50 36.1400 38.0250 46.3000 31.7830 4.7325 8.2663 25.0783 19,400.00 1,137.98 1,137.68 18,950.00 19,400.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 20 ธ.ค. 2559 34.46 27.08 27.35 24.84 26.09

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.