แลกเหรียญ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ระลึกหายาก “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ชุด สุดท้าย งานนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ กรม ธนารักษ์จัดขึ้น เพียง 4 วัน ตั้งแต่ 22-25 ธ.ค. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หวังเก็บไว้เป็นสิริ มงคล ให้ลูกหลานไว้ดู ขณะที่ บรรยากาศกร­าบ สักการะพระบร­มศพ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรม โกศ ยังเนืองแน่น สำานักพระราชวัง สรุปยอด 52 วัน พสกนิกรกว่า 2 ล้านคน เข้ากราบสัก การะพระบรม­ศพ ยอดถวายเงินเพื่อร่วม บำาเพ็ญพระราชกุศลกว่า 165 ล้านบาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.