ในหลวง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

โดย “ชมพู ฟรุ๊ตตี้” ส่วนพระราชพิธีบำาเพ็ญ พระราชกุศลพระบรมศพ­ฯ วันที่เจ็ดสิบสอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จฯ มาทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสวด พระอภิธรรมฯ ช่วงเช้า มีเจ้าภาพฯ ร่วม2 หน่วย งานคือกระทรวงเก­ษตรฯ-คมนาคม ด้านพสก นิกรทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาสักการะพระ บรมศพฯ ในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.