ดาวเด่นจากปารีส

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

เขาก็ได้แต่จริง ๆ แล้วมันมีความลึกซึ้งทาง แนวคิดซ่อนอยู่จากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับ แอนโทนี โล นักออกแบบหนุ่มใหญ่รูปหล่อชาว ฮ่องกงผู้รับผิดชอบโปรเจค­ท์นี้เมื่อเดือน พ.ย. ที่ ผ่านมา เขาได้เล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังแนวคิดที่ ริเริ่มโดยหัวหน้าทีมของเขา “ลอเรน แวน เดน แอคเคอร์”์ ว่ามัน่ ั เกิดจากกระบวน­การ คิดที่ต่อยอดมาจาก รถแนวคิด 6 คัน ก่อนหน้านี้ที่วางอยู่บน ยุทธศาสตร์ ดอกไม้แห่ง วัฏจักรชีวิต หรือชื่อของแนวคิดดอกไม้ 6 กลีบ

อะไรคือยุทธศาสตร์ดอกไม้ 6 กลีบ? มันคือ รูปแบบของการ­อธิบายถึง 6 ช่วงเวลา ในชีวิต และรถยนต์สำาหรับช่วงเวลาเหล่านั้น เริ่มจากกลีบแรกคือ “ความรัก” ตามมาด้วย “การค้นหา” “สร้างครอบครัว” “การงาน” “เล่นสนุก” และมาจบที่ “ภูมิปัญญา” ซึ่งทาง เรโนลต์ได้ทยอยนำาเสน­อรถยนต์รวม 6 รุ่นที่ ตอบรับกับยุทธศาสตร์นั้นจนครบในที่สุด เริ่ม ต้นจากรถแนวคิดรุ่น “ดีซายร์” ที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2010 ต่อด้วย “แคปเจอร์”, “อาร์สเปซ”, “เฟรนซี่”, “ทวินรัน” ที่ถูกพัฒนาต่อ ไปเป็น ทวินโก ไปจนจบที่ “อินนิเชียเล ปารีส” ซึ่งต่อมากลายเป็นรถรุ่น “เอสปาซ” ที่เพิ่งวาง จำาหน่ายนั่นเองซึ่งหลังจากที่จบ 6 คันนั้นไป แล้ว รถแนวคิด เทรซอร์ได้ถูกกำาหนดขึ้นให้เป็น ตัวเปิดวงรอบใหม่ และเป็นดัง “คำามั่นสัญญา” ที่จะแสดงถึง “ความรัก” อันเป็นกลีบที่หนึ่ง

“เรโนลต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.