ท้องสน�มหลวง

เชื่อเป็นสิริมงคล

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อัศจรรย์! ปักหมุดพระ เมรุมาศกลางท้องสนาม หลวง เกิดลำาแสงพระ อาทิตย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.