ผลสำ�รวจกลุ่มมิลเลนเนียลเอเชีย ชอบสม�รท์โฟน-อุปกรณ์จอสัมผัส

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

ไมโครซอฟท์เผยผลสำ�รวจกลุ่ม มิลเลนเนียลในเอเชีย ชี้ 1 ใน 3 ยังต้องก�ร สม�รท์โฟน ขณะที่ 2 ใน 5 กำ�ลงัพิจ�รณ� ซอื้แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์ทูอินวัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.