‘กึ้ง-โฟร์วันวันฯ’ คว้าหนุ่มฮอต ธ ‘พัคโบกอม’ จัดแฟนมีตติ้งเพื่อแฟนชาวไทย ก.พ. 60

Daily News Thailand - - บันเทิง -

“2017 จีชางอุค เฟิร์ส แฟน อิน แบงค็อก” โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำากัด บลอสซัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, เครื่องดื่มเอสโคล่า สาหร่ายปรุงสำาเร็จ เถ้าแก่น้อย “พัคโบกอม” (ParkBogum)

“2016-2017 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ แฟนมีตติ้ง อิน แบงค็อก” (2016-2017PARK BOGUM ASIA TOUR FAN MEETING IN BANGKOK) “พัคโบกอม” “ซงจุงกิ” “อียอง” “Moonlight Drawn by Clouds” จนเกิดกระแส “บอสกึ้ง” “พัคโบกอม”

จีชางอุค ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุ ก ส า ข า กึ้ง– เ ฉ ลิ ม ชั ย มหากิจศิริ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.