สั่งสคบ.คุมสินค้าออร์แกนิก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.5700 36.9558 42.7922 30.0560 4.5136 7.4463 24.3979 19,450.00 1,142.06 1,142.38 36.2900 38.4013 46.0863 31.8580 4.7563 8.3000 25.1783 19,550.00 1,142.83 1,142.50 19,101.60 19,550.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 28 ธ.ค. 2559 34.46 27.08 27.35 24.84 26.09

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.