โปรดเกล้าฯ สงฆ์จีนจัด พิธี‘กงเต๊ก’ น้อมถวาย ‘รัชกาลที่9’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯให้คณะสงฆ์จีน บำาเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊ก ถวาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.