ดัชนีอุตฯพ.ย.สูงในรอบ43เดือน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.5400 36.7736 42.5401 30.1930 4.5098 7.4363 24.3433 19,500.00 1,148.36 1,148.36 36.2600 38.2175 45.8300 31.9950 4.7538 8.2913 25.1220 19,600.00 1,148.50 1,148.50 19,147.00 19,600.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 29 ธ.ค. 2559 34.46 27.08 27.35 24.84 26.09

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.