เทเงินซือ‘โรนัลโด’ ‘ลีกมังกร’ดีเดือด กิหกงส์ส์ขาหลุวดสโผนรากุนยอื่ซืนอ

Daily News Thailand - - สนาม : แอนฟิลด์ เวลา : 00.30 น. บีอิน สปอร์ตส์ 1 ( -

สำ�นกัข่�วบีบีซี ของอังกฤษ ร�ยง�นว่� “ร�ชนัชุดข�ว” รีล ม�ดริด ได้รับข้อเสนอมูลค่�มห�ศ�ล 300 ล้�นยูโร (ร�ว 11,400 ล้�นบ�ท) จ�กสโมสรหนึ่งในไชนีส ซูเปอร์ ลีก ของจีน ที่ขอซื้อ คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สต�ร ์ ทีมช�ต โปิรตุเกส จ�กก�รเปิดเผยของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.