รวบ‘10นร.’ โกงสอบตร. ช็อกทั้งง�น ปฐมนิเทศ!

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ศานิตย์” เป็น ประธานปฐมนิเทศนาย สิบตำารวจ โดนรวบทัน ควัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.