‘มิวสิค มาสเตอร์ส’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

จริง ๆ 10 ปีที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ออกอัลบั้ม มันมีค่าและคุ้มค่าสำาหรับผม ผมว่ามันเป็นสมบัติอันล้ำาค่า ของผมที่หาซื้อไม่ได้ คือเป็นสิ่งที่มีความหมายสำ­าหรับชีวิต ของผม 10 ปีที่ผ่านมาเป็นความโชคร้ายที่มีความโชคดีที่ได้ มาเผชิญ ได้เรียนรู้ ผมก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นภูมิคุ้มกันของผม เป็นวิชาให้ผมได้ใช้ในการทำาเพ­ลงในปัจจุบัน…” ’MUSIC

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.