“กุ้ง”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“การประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการทำ�ขนมแบบโฮมเมด ทำ�เอง ที่บ้าน ขายเองจากแวดวงเพื่อน ๆ จนสร้างรายได้ในระดับที่พอใจ แม้ ไม่ใช่รายได้หลัก แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำ� และได้ดูแลคนในครอบครัวใกล้ ชิดขึ้น” หรือ วัย 49 ปี ที่เกษียณก่อนกำ�หนด จากอาชีพข้าราชการ เล่าถึงที่มาของการทำ�ขนมโฮมเมดขาย ในชื่อ หรือ เพราะเริ่มเหนื่อยกับการเดินทางไปทำ�งานออก จากบ้านตั้งแต่เช้ามืด เลิกเย็นแต่กว่าจะถึงบ้าน 2 ทุ่ม ประกอบกับอยาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.