โครงการจัดการแหล่งเรียน รู้และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว วิถีชาวนาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน บุญทา พฤกษาฉิมพลี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ขึ้น โดยมี เป็นหัวหน้านักวิจัย ท้องถิ่นในโครงการนี้ เพื่อนำ�เรื่อง ของการท่องเที่ยวมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการสร้างพื้นที่รูปธรรมให้กับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.