มาสด้า

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

งานนี้ อาทิ “ฮอนด้า แอคคอร์ด เจน10” ที่นำ�มาอวดโฉม ให้ได้พิจารณากันไปบ้าง แล้วในงานมหกรรม ยานยนต์ที่ผ่านมาเมื่อ ปลายปีท่แีล้ว และยัง รวมไปถึง “โตโยต้า โค โรลล่า อัลติส 2019” ที่ใหม่ถอดด้ามในทุกราย ละเอียด ที่เชื่อกันว่าจะนำ� ความตื่นเต้นกลับมายังตลาด ซีดานขนาดกลางในระดับราคาตำ่�กว่าล้าน บาทอย่างแน่นอน ด้วยหน้าตาและสมรรถนะ ที่ยกระดับจากรุ่นปัจจุบันขึ้นไปชนิดที่ใคร ๆ ก็ ไม่สามารถสบประมาทได้

ในตลาดรถเก๋งขนาดกลางน้นั นอก จากโตโยต้า โคโรลล่า อัลติส แล้วที่จ่อจะเปิด ตัวอย่างแน่นอนในปีนี้ก็เห็นจะเป็น “มาสด้า 3” ใหม่ ซงึ่แมจ้ะดแูลว้หนา้ตาเหมอืนมาสดา้ 3 นนั่ แหละ แต่ได้รับการพัฒนาเส้นสายใหม่หมด แต่ยัง คงไว้ซึ่งรสชาติที่ได้รับความนิยมเหมือนเดิม โดยชู ประเด็นว่ามันจะเป็น “รถหรูที่คุณสัมผัสได้”

อีกคันหนึ่งที่จ่อจะเปิดตัวในบ้านเราก็คือ “มาสด้า ซีเอ็กซ์-8” รถที่มองเผิน ๆ อาจจะคิดว่า เป็น ซีเอ็กซ์-5 หนึ่งในรถขายดีของมาสด้า แต่ตัว ยาวกว่าเพราะมันนั่งได้ถึงสามแถว 7 ที่นั่งนั่นเอง ใครที่อยากได้รถ 7 ที่นั่ง แต่ไม่ชอบรถที่มีพื้นฐาน จากกระบะต้องเล่นรุ่นนี้เลยขอรับ นอกเหนือจากซีเอ็กซ์-8 แล้วในกลุ่ม 7 ที่นั่งนั้นยังจะมี “โต โยตา้ อาแวนซา่ 2019” หรอืที่ อาจจะใช้ชื่อว่า “โตโยต้า รัช” ที่ โตโยต้าหมายมั่นปั้นมือมากว่า จะต้องช่วงชิงตลาดรถในกล่มุ 7 ที่นั่งขนาดกะทัดรัดนี้จากฮอนด้า บี อาร์-วี และมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ให้ จงได้ ซึ่งในตอนนี้ก็เห็นได้ข่าวว่ามีการแอบวิ่งซุ่ม ทดสอบรถใหม่อยู่ในบ้านเรากันบ้างแล้ว อีกคันหนึ่งที่อาจจะยังไม่เปิดตัวในเดือน มีนาคมนี้แต่ก็งวดเข้ามาทุกวันคือว่าที่เจ้าตลาด ซีดานขนาดเล็กอย่าง “ฮอนด้า ซิตี้” ที่มีข่าวมา ว่าจะใช้เครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบมาดึงให้รถเข้าสู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.