ลิมปิชาติ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ต่ำ�ทำ�ให้การใช้ยาเฉพาะกิจก็จะไม่ได้ผล เสียเงิน เปล่า ๆ แต่ถ้าหากทานยาไม่ได้โดยมักจะมีอาการ ข้างเคียงก็มีวิธีฟื้นฟูช่วยขยายกล้ามเนื้อเพื่อให้ เลือดมาคั่งที่อวัยวะเพศมากขึ้น เพื่อไปเปิดวาล์ว เส้นเลือดให้สนิทก็จะร่วมเพศได้นาน 20-30 นาที พอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไม่ลำ�บาก อีกอย่าง ชายที่แข็งแกร่งทางร่างกายฟื้นฟูทางเพศจะได้ เปรียบชายอื่นเยอะ พบแพทย์แล้วฟื้นฟูไม่เกิน 1 เดือน คุ ณก็จะดีขึ้น

หากคุณเข้าใจเป้าหมายการฟื้นฟูและรักษา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อเพศที่อ่อนแอตามอายุและ สุขภาพที่ลดลงหากได้มีการออกกำ�ลังกระตุ้นอยู่ สม่ำ�เสมอร่วมกับการลดไขมันแอลดีแอล ลด น้ำ�ตาลให้ต่ำ�ก็จะฟื้นตัวได้ดีวันดีคืนจนสามารถเลิก ใช้ยาเฉพาะกิจก่อนร่วมได้เลย การใช้ยาซื้อกินเอง โดยไม่ได้ให้แพทย์ตรวจจึงเสี่ยงสุขภาพร่างกายดี ทำ�ให้สุขภาพเสียหายกู่ไม่กลับอย่างน่าเสียดายเรียก ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเอาง่ายเข้าว่าโดยมีร่างกาย สุขภาพตัวเองเป็นเดิมพันชีวิต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.