ตอบ ว.ฒ.67

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ปกติแล้วชายวัย 67 ปี ร่างกายแข็งแรง ทั้งกล้ามเนื้อ แขน ขา หัวใจก็แข็งแรงวิ่งวันละกว่า 10 กิโลเมตร แต่มีความอ่อนแอสมรรถภาพทาง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.