มีเรียนการแสดงเพิ่มเติมสำ�หรับบทบาทนี้โดยเฉพาะมั้ย?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ทีมงานมีโค้ช แอ๊คติ้งให้ ก็คุยกันว่าต้องการยังไงและปรึกษากับผู้ กำ�กบั เราเองเรียนการแสดงมาเยอะ ซึ่งทีมงานต้องการผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก และเราต้องเล่นเป็นผู้หญิงที่มีดาร์คไซด์ สักทั้งตัว ไม่สนใจใคร สนเฉพาะสิ่ง ที่ตัวเองจะทำ�เท่านั้น เลยส่งผลต่อหลายคน ความท้าทายคือเราต้องใช้ อารมณ์เยอะกับการแสดงในบทบาทนี้ค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.