พรนารายณ์ ส.ภูมิภัทร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

น่าลุ้นวัดดวงก่อน จะชนะ ช่วงดีตีเข่าต้น ๆ มี โอกาสร่วงก่อนไล่ไม่ทัน (ชนะคะแนน เพชรเวียงทอง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร.ด.น. เสมอ เพชรพญาไท ส.นครตูม ล.พ.น.) 115 ปอนด์

(ชนะคะแนน โจโจ้ แป๊ะมีนบุรี จ.นนทบุรี ชนะคะแนน แสนชัยน้อย ทนายมิเชล ล.พ.น.) ชื่อค่ายกำ�ลงัฮอตฝีมือเตะ ถีบฉลาดเอาตัวรอดรวดเร็ว จะชนะ มวยซอ้มถึงทรหดมีเงินสาดสู้เก๋าเปน็รอง (แพ้คะแนน เพชรอำ�นาจ สวรรค์ สร้างมัญจา ล.พ.น. แพ้คะแนน ปฏักเพชร ซินบีมวยไทย จ.นนทบุรี) 116 ปอนด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.