เด็กที่มีพฤติกรรมพูดคำ� หยาบ จะส่งผลเสียต่อบุคลิกและ ภาพลักษณ์ของเด็กในอนาคต

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พฤติกรรมการพูดคำ�หยาบในวัยเด็กส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัว หรือคนใน ครอบครัว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.