อุปกรณ์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

หลัก ๆ ที่ต้องใช้ก็มี เตาแก๊ส, กระทะขนาดใ­หญ่, ทัพพี ด้ามยาว, ตะแกรง, ไม้ปลายแหลม, มีด, ถาดสเตนเลส, กะละมัง, หม้อขนาด ใหญ่, กระด้ง, พัดลม เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ก็หยิบยืมเอาจากในค­รัว

ที่ใช้ในการทำ� มี กล้วยน้ำ�ว้าสุกกำ�ลงัดี ไม่สุกเกินไป ไม่ ห่ามจนเกินพอดี (มันม่วง-เผือก-ฟักทอง), แป้งข้าวเจ้า 1 กก., แป้งข้าวโพด 2 ขีด ( 200 กรัม), มะพร้าวขูดขาว 4 กก., น้ำ�ปนูใส 1 ถ้วยตวง, ไข่ไก่ 3 ฟอง, น้ำ�ตาลทราย 1 กก., งาขาว, น้ำ�มนัปาล์ม, เกลือ และน้ำ�สะอาด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.