เคาวเวลล์)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ต่อมาภัสสรป่วยเป็น มะเร็งเสียชีวิต นิตินำ� เรื่องลูกมาเล่าให้คุณ อารีย์ฟัง คุณอารีย์จึง รับหลานสาวเข้ามาอยู่ ในบ้าน สร้างความไม่ พอใจให้ทิพย์อาภา อย่างมาก ขณะที่ทุก คนกำ�ลังหลงรักพิมพ์ ชนก ทิพย์อาภาก็ตั้ง ครรภ์ให้กำ�เนิดบุตร สาวชื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.