(พีร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ทั้งสองได้พบกับ นายแพทย์หนุ่มหล่อ อานนท์ ถูกชะตากับพิมพ์ชนก แต่เธอไม่รู้สึกอะไรด้วย ตรงข้ามกับริสาที่หลงรักอานนท์เมื่อแรกเห็น ขณะที่ชีวิตเขมจิราตรงข้ามกับพิมพ์ชนก อย่างสิ้นเชิง เธอสวยเปรี้ยวจัดจ้าน ไม่สนใจเรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.