บทบาท “อนุวดี” ในละคร “นางร้าย” ได้รับการตอบรับอย่าง ดีเลย?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“หนูดีใจมาก ๆ ค่ะสำ�หรับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้ ขอบคุณ แฟนละครจริง ๆ ที่พูดถึงคู่ของ ดีเกินคาดจริง ๆ ไม่คิด ว่าคนดูจะชอบขนาดนี้ (ยิ้ม) จริง ๆ บท ที่อ่านตอนแรกนั้น ธรรมดามาก ๆ คือเป็นสาวโลกสวย มีคุณแม่ที่น่ารัก เป็นเพื่อนที่ดีของ นางเอกคือ ที่รับบท จนโคจรมาเจ­อกับ

ที่ เล่นก็เป็นคู่กัดไม้เบื่อไม้เมากันตลอด หลังจากรับบทมาอ่าน แม็กกี้ก็เริ่มคิดดีไซน์การแสดงของ­ตัวละครนี้ให้ ชัดเจน เราจะนำ�เสนอทางด้านไหนได้บ้าง เราเลยเป็นเหมือนคนเบรก อารมณ์นางเอกที่ชีวิตแสนดราม่าก็ช่วยได้ทำ�ให้คนดูชอบในบทคู่กัดกับ แชป จนพูดถึงและติดตามตัวละครนี้ค่ะ” ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้กำ�ก ับ ภาพยนตร์ ครั้งที่ 6 สาขานักแสดงสมทบห­ญิงยอดเยี่ยม จาก ภาพยนตร์ “แม่เบี้ย” และรางวัลจากชมรม วิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขานักแสดงสมทบ หญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ “ปั๊มน้ำ�มนั” ก็ ทำ�ได้ตามที่ตั้งความหวังไว้ ฉะนั้นก้าวต่อไปใน อาชีพนักแสดงของหนูคืออยากให้คนยอมรับฝีมือ และอยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับต่าง ประเทศ ซึ่งตอนนี้มีภาพยนตร์อินเดียติด ต่อมาและมภีาพยนตร์ทีเ่ป็นความรว่ม มือระหว่างไทยกับจีนชื่อเรื่อง

ค่ะ ส่วน ผลงานละครห­ลังจากนี้ถ่ายจบ แล้วมี เป็นละครเพลงที่น่ารัก เรื่อง

เป็นสายลับนัก ฆ่าบู๊ ๆ และละคร

บทโก๊ะ ๆ ฝากทุกคน ติดตามด้วยค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.