ย่างเพื่อสร้างลูก”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ลูกอายุ 6 ขวบ ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook. com/9YangTH แล้วพิมพ์ค�ำว่า Start ไปในอินบ็อกซ์เพื่อสมัครรับข้อมูล ที่เหมาะกับอายุลูกของตนเอง

ก่อนจะมีข้อมูลส่งกลับมา เนื้อหาครอบคลุม 9 หัวข้อ ได้แก่ ทั้งข้อความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.