ข่าว “แฮ็กเว็บป่วน! หน่วย กิจนศ.สวนสุนันทาหาย จ่อทุ่มงบหลักล้านทำ�ระบบ ใหม่” นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา.

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผลงานส่งเข้าประกวดจำ�นวน 5 สถาบัน รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารค­ดีเชิง ข่าว ไม่มีผลงานได้รับรางวัล จากผลงานส่งเข้า ประกวดจำ�นวน 20 ชิ้น จาก 9 สถาบัน รางวัล TJA Cyber Reporter ผลงานที่ได้รับ รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ โดย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.