ตามไปดูรถใหม่ในงาน ‘เจนีวา มอเตอร์โชว์’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าตัวต้นแบบ ที่มาพร้อม กับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำ�ลงัสูงสุด 590 แรง ม้า และสามารถวิ่งได้ไกลถึงกว่า 400 กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง คาดว่าจะลงสู่สายการ ผลิตได้ในปี ค.ศ. 2020

ส่วนเฟอร์รารี มาบุกเจนีวาหนนี้ พร้อมกับ ซึ่งจะมาแทน ที่ 488 จีทีบี โดย เอฟ8 ทริบูโต ยืมหน้าตาที่ดุดันมา จาก 812 ซูเปอร์ฟาสต์ และ ใช้ ขุ ม กำ � ลั ง วี 8 กำ�ลงั 710 แรงม้าที่ส่ง ให้รถทำ�ความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ได้ใน เวลาเพียง 2.9 วินาที เท่านั้น ด้านบูกัตตี ก็พาของ แรง และหรูอย่าง หรือ ใน ภาษาอังกฤษมาเปิด ตัวเป็นครั้งแรก โดย ส ร้า ง ขึ้ น เพี ย ง คั น เดียวและขายออ­กไป เรี ย บ ร้ อ ย ด้ ว ย ใน ราคา 12.5 ล้านดอล ลาร์สหรัฐหรือประมาณ 400 ล้านบาท มาพร้อมกับขุมกำ�ลัง 8.0 ลิตร 16 สูบที่ให้กำ�ลังถึง 1,500 แรงม้าเลย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.