แจ้ง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ราชการและเ­อกชนที่ต้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์เดลิ นิวส์สามารถส่งรายละเอียดมา ได้ที่อีเมล [email protected] NEWS.CO.TH และ [email protected] DAILYNEWS.CO.TH หรือโทร.0-27901111 ต่อ 2655, 2624..... นายกะหลำ่�ปลี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

.....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.