“เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ตอนที่ทำ�รานอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาถือว่า้ เป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่ทำ�อาหารคลีนขาย ในขณะที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก ช่วง นั้นเจาะตลาดที่กลุ่มคนที่ออกกำ�ล ัง กายก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี แต่มาระยะหลังตลาดอาหาร­คลีนเริ่มชะลอตัวช้าลง เนื่องจากคนไทย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พัณณ์ชิตากล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.