แกงเขียวหวานไก่ ตลาดรถไฟบา­งซ่อน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

4. ใส่เนื้อไก่ที่หั่นไว้รวนให้เนื้อไก่สุก 5. ใส่น้ำ�ปลา, น้ำ�ตาลปี๊บ และนำ�กะทิ ที่เหลือใส่ให้เต็มหม้อ

6. หั่นมะเขือเปราะใส่ลงในหม้อแกง ต้มจนเดือด จัดการเด็ดใบโหระพาใ­ส่ตาม ลงไป

7. ปิดฝาอบไว้จนหอมเสร็จแล้วตัก ราดข้าวสวยกินร้อน ๆ อร่อยมาก

น้ำ�พริกแกงมีกลิ่น เปราะหอมอบ­อวลในหม้อ มีขายที่ตลาด รถไฟบางซ่อนของ ชัช เตาปูน ทำ�ตลาดเพื่อ ผู้ยากไร้ พั ฒนาชีวิต สร้างพลังท้องถิ่นไท.

ขุนขยับ แม่มะลิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.