ศักดา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กันจัดพิธีมอบรางวัลให้กับ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของ วงการสอยคิวไทย วันที่ 23 มี.ค. นี้ เวลา 11.00 น. ที่ภัตตาคารโฮคิทเช่น พระราม 3 โดยได้รับ เกียรติจากอดีตรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังอยู่กันที่วงการกีฬาแม่นรู หรือท่คีนในยุทธจักร ” นักทำ�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.