“ถอดรหัสอาชีพ”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สวัสดีครับ!!... แจ้งข้อมูลข่าวสารการ อาชีพ วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2562 นี้เรามาเริ่มกันที่... แจ้งย้ำ�ให้ทราบ กันทั่วถึงว่าในวันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ศูนย์วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน (RISC) ชั้น 4 อาคารแมกโน เลียส์ ราชดำ�ริ บูเลอ วาร์ด กรุงเทพฯ จะมีการ จัดกิจกรรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.