‘เค้กหน้านิ่ม’ อร่อยคำ�โตรับเงินเน้น ๆ “หน้าเค้ก”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผู้ ที่ จะ มา ให้ ข้ อ มู ล ใน เร่อืงน้ี คือ

อายุ 50 เจ้าของร้าน เบเกอรี่ ซึ่ง เล่าให้ฟังถึงที่มาของอาชีพนี้ว่า ความจริงนั้นเธอทำ�งานประจำ�มา ตลอด แล้วประสบปัญหาบาง ประการเลยว่างงาน จากนั้นก็รับ งานฟรีแลนซ์เป็นนักวิชาการอิสระซึ่งจะมีงานเป็นช่วง ระหว่างที่อยู่ว่าง ๆ เห็น เพื่อนโพสต์รูปขนมในเฟซบุ๊กน่ากินมากจึงโทรศัพท์ไปถาม ก็ได้ความว่าเพื่อน ไปเรียนทำ�ขนมที่ศูนย์ฝึกอาชีพของ กทม.ที่วัดธรรมมงคล เธอสนใจจึงไปสมัคร เรียนการทำ�ขนม เริ่มต้นด้วยการทำ�คกุกี้แล้วรู้สึกว่าชอบการทำ�ขนม หลังเรียน จบคอร์สก็กลับมาบ้านที่นครนายก ด้วยความร้อนวิชาจึงทดลองทำ�แล้วให้ น้องสาวซึ่งทำ�งานโรงงานน­ำ�ไปแจกเพื่อน ๆ ปรากฏว่าทุกคนโอเค จากนั้นก็มี ออร์เดอร์เข้ามาเรื่อย ๆ ซันควิก) 70 กรัม, เนยจืด 50 กรัม ส่วนผสมมี นำ้�เปล่า 400 กรัม, นำ้�ส้ม (ยี่ห้อ น้ำ�ตาลทราย 100 กรัม, แป้งข้าวโพด 40 กรัม และ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.