“สถานที่ที่มีบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นที่งดงามที่สุด 100 แห่ง”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ที่สร้างให้มีความสูงเพื่อคอยสอดส่องข้าศึก และกำ�แพงหินขนาด ใหญ่ที่เป็นฐานปราสาท ภายในเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองอุเอดะ (Ueda City Museum) ที่จัดแสดงชุดเกราะนักรบและดาบข­องจริง ช่วง 6-21 เมษายน 2019 จะมีการจัดงานเทศกาล­ซากุระพันต้นแห่ง ปราสาทอุเอดะ ( Ueda Castle Sen-bon Sakura Festival) ด้วย

สำ�หรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่อยากให้พลาดในเมืองนะงะโนะ ก็ คือบริเวณเมืองรอบปราสา­ทมัตสึชิโระ (Matsushiro Castle Town) ซึ่งได้รับเลือกให้ติดอันดับ

คฤหาสน์มากมายของเ­หล่าซามูไรที่ ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ ณ มุมหนึ่งของเมืองแสดงให้เห็นถึงภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคก่อนได้อย่างแจ่มชัด โดยเฉพาะอดีตคฤหาสน์ ตระกูลฮิงุจิ (Higuchi) ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของซามูไรชั้นสูง และอดีต คฤหาสน์ตระกูลมาเอะจิมะ (Maejima) ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของซามูไร ชั้นกลางนั้น ไม่เพียงแต่จะได้ชมจากภายนอ­กเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าไป ชมภาพชีวิตความเป็นอยู่ในยุคก่อนได้อย่างใกล้ชิดถึงภายในคฤหา­สน์ และสวนเลยทีเดียว ซึ่งคุณจะได้เห็นภาพการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปของ ซามูไรแต่ละระดับชั้นเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน ตลอดปีโดยไม่มีวันหยุด

การซื้อตั๋วโดยสารแนะ­นำ�ให้จองล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตก่อน เดินทางได้ถึง 2 เดือนถึง 7 วัน ก่อนวันโดยสารจริง ดูรายละเอียดที่ www.shinanorai­lway.co.jp/rokumon_en/about

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.