ผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ แต่ไม่เคยโกรธ ไม่เคยน้อยใจที่ พ่อแม่ทิ้งไปนะครับ และไม่อายที่เป็นเด็กวัดด้วยครับ” จตุพล เนติธรรมรัตน์” นนท์”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เสียงจาก “หรือ “นักศึกษา ชั้นปี 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บอกถึงความรู้สึกในฐานะ ให้เราฟังในวันที่ได้ สนทนากัน ซึ่งแนวคิดชีวิตของหนุ่ม 22 ปีรายนี้ก็น่าสนใจ น่าใช้เป็น ได้ ที่วันนี้ “ทีมวิถีชีวิต” มีเรื่องราวมานำ�เสนอ...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.