“หลวงพ่อเป็นเสมือนพ่อของผม เพราะนอกจา­กท่านจะเลี้ยงดูผมเหมือน เป็นลูกของท่านเองแล้ว ก็ยังให้ผมได้ใช้นามสกุลของท่านด้วยครับ” ชีวิตในวัด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สำ�หรับ นั้น นนท์ได้เล่าว่า เขามีความสุขมาก และไม่ เคยเกิดความรู้สึกอ้างว้างแต่อย่างใด เพราะนอกจา­กจะได้รับความรักความ อบอุ่นจากหลวงพ่อไพฑูรย์ที่คอยดูแลอบรมเขาแ­ล้ว ยังมีเพื่อน ๆ เด็กวัด รุ่นเดียวกัน และต่างรุ่นช่วยทำ�ให้เขาไม่รู้สึกเหงา หรือเกิดความรู้สึกแม้สัก นิดเลยว่า เขาอยู่ตัวคนเดียวเพียงลำ�พงั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.