เราแบ่งพาร์ทชีวิตที่ต้องดูแลทั้งงานในวงกา­รและธุรกิจของเรา อย่างไร?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“เอาจริง ๆ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าการทำ�สองอย่างควบคู่กันไปมันหนัก หนาอะไร เพราะเวลาเ­ชียร์ทำ�งานในกองถ่าย เชียร์ก็สนุก แฮปปี้ ได้อำ�คน โน้น แกล้งคนนี้ และเวลาที่เราไปทำ�ในส่วนของธุรกิจ เราก็เอ็นจอยกับมัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.