แจ้งประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชกา­รและเอกชนที่ ต้องการประชา­สัมพันธ์ข่าวสาร ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่อีเมล [email protected] และ [email protected] หรือโทร. 0-2790-1111 ต่อ 2655, 2624...... นายกะหลำ่�ปลี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

......

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.