“ผู้พันเอ” นาวาอากาศต­รีหญิง วาสนา วินาโท “ผู้พันเอ” นาวาอากาศต­รีหญิง บัว บาน ผามั่ง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

และ

มา ณ โอกาสนี้ด้วยจ้า ขอเชิญ เพ่อืนพ้องน้องพ่ี ร่วมเป็นเกียรติในงานเล้ยีงพิธี มงคลสมรส ระหว่าง และ

หรือ ช่างภาพกีฬา ทีวีช่อง 3 ที่สโมสรทหารบ­กจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 เม.ย. นี้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.