ร่มไม้ริมนา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

หัวมุมถนนพุทธมณฑลสาย 5 ข้าง หลังเป็นทุ่งนาข้าวหอมมะลิ กำ�ลงั ออกรวงสวย อาหารอร่อยมี ปลา ช่อนลุยสวน, หลนปูนา, กบทอด น้ำ�ปลา, หมึกผัดถั่วลันเตาเห็ด หอม, เนื้อปลาคังผัดฉ่า และแกง เขียวหวานเนื้อปูก้อน ฯลฯ อร่อย ราคาถูก โทร.0-2482-1025, 08-1700-9960.

ขุนขยับ แม่มะลิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.