“ขนมจีบต้ม”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เรียกอีกอย่างว่า อาหารว่างทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมรับ ประทานเพื่อรองท้อง ก่อนที่จะรับประทานมื้อหลัก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับสภาพการใช้ ชีวิตของคนในสังคมยุคที่ทำ�งานแข่งกับเวลา ผู้ ประกอบการที่สนใจขายขนม­จีบจึงมีการประยุกต์ ทำ�จากนึ่งมาเป็นต้ม และพลิกแพลง การปั้นขนมจีบให้เป็นแบบบ้าน ๆ แต่เพิ่มขนาดไซซ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันขนมจีบต้มกลายเป็นอาชีพ ที่สร้างรายได้อย่างน่าทึ่ง คอลัมน์

ก็มีข้อมูลมานำ�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.