“ดนตรีไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีพรมแดน ดนตรีสำ�หรับเด็กทุกคน”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

คุณครูอัญชลีทุ่มเทเวลาฝึกซ้อมให้กับเด็ก ๆ พยายามปรับการเรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.