ปีนี้ป่านอยู่วงการมา 16 ปีแล้ว อาชีพนักแสดง?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“รู้สึกตัวเองโตขึ้นมาก งานคือพรสวรรค์ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เรามีใบเบิก ทางที่ดี ผู้ใหญ่ให้โอกาส แต่สิ่งที่ทำ�ให้ป่านโตขึ้นคือสังคมในการทำ�งาน ที่ต้อง บาลานซ์ระหว่างคนธรรมดา­และคนมีชื่อเสียง วงการบันเทิงมีคนมาจากร้อย พ่อพันแม่ ทั้งดีและไม่ดี สิ่งเดียวที่ทำ�ได้คือเลือกได้ว่าตัวเองจะเป็นคนแบบไหน เราบังคับคนอื่นไม่ได้ แต่เราบังคับตัวเราได้ว่าจะพูดคิดดีหรือไม่ดี ดังนั้นพวก นี้หล่อหลอมให้ป่านโต ค่อย ๆ เรียนรู้ว่าฉันจะเดินอยู่ในวงการให้ดีนั้นต้องทำ� อย่างไร ฉะนั้น 16 ปีในวงการบันเทิงหนูมีความสุขมาก ดีใจที่วันนั้นจนวันนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.