Daily News Thailand : 2019-10-10

บันเทิง : 28 : 28

บันเทิง

กาล ที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเอง อายุ 22-23 ปีแล้ว โปเชตติโน ทำาท่าเหมือนจะใช้ ฮวน ฟอยธ์ เป็นแบ๊กขวา เบอร์ 1 ของทีมในฤดูกาลนี้ แต่เจ้าตัวก็ดันเจ็บ และต่อให้ฟิต ก็ยัง ต้องปรับอีกเยอะ เพราะธรรมช­าติคือเซ็นเตอร์ฮาล์ฟ เราจึงได้เห็นการแก้ปัญหา ด้วยการถ่าง ดาวิซอน ซานเชซ มายืนแบ๊กขวา หรือถอย มุสซา ซิสโซโก มาเล่นตรงนี้ มาแล้ว ซึ่งก็ชัดเจนเช่นกันว่า ไม่มีใครขึ้นมาทำาได้ดีชนิดฝากความ หวังได้เลย จนพ้นคาำ ว่าดาวรุ่งได้เสียที ทั้งที่ อ่อน และบ่อน้ำามันขนาดใหญ่ให้เหล่านักเตะ ไบรท์ตัน วิ่งเข้าหา เพราะสถานะ­ในปจั จบุ นั เขาไม่ใชต่ วั เลอื กแรกอกี ตอ่ ไป และ ไม่ใช่คนเดิมที่เคยเห็น ขยับขึ้นไปดู พวกตัวรุกบ้าง ยิงประตูต่อเกมน้อยที่สุด ในชีวิตการเล่นให้ สเปอร์ ถูกต้อง เขาอาจจะส่งบอลไปกองก้นตาข่ายได้อยู่ ไม่ได้มีโอกาสยิงมากมายก่ายกองเหมือนก่อนอีกต่อไป หมายความว่ายังไง และมีผลยังไง? ตอบง่ายมากก็คือ เมื่อโอกาสยิงไม่เยอะ ปัญหาที่ตามมาก็ คอื ไมม่ ีโอกาสแกต้ วั และเมอื่ บางครงั้ ทพี่ ลาดโอกาสทอ­ง (เชน่ ใน เกมกับ ไบรท์ตัน) เขาก็ไม่มีโอกาสอีกแล้ว สเปอร์ จึงขาดทั้งประตู และเสียความน่าเกรงขามใน­เกม รุกไปมาก และที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็คือ นักเตะที่สร้างโอกาสยิงเก่ง อย่าง แฮร์รี เคน มีโอกาสยิงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตลอดเกมกับ ไบรท์ตัน เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ส่วน 2 คนที่เล่นเคียงข้างกับ ลูคัส มูรา นั้น ฤดกู าลนี้ กย็ งั ตอ้ งบอกวา่ ยงั ไมส่ ามารถเรยี กฟอรม์ พคี เมอื่ ฤดูกาลที่แล้ว ที่ทั้งคู่ช่วยให้ สเปอร์ เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ แชมเปี้ยนส์ ลีก ออกมาโชว์ได้ แต่เขา นายใหญ่ในเกมรกุ จากแดนกลาง ผบู้ งการทกุ อยา่ งมาตลอด หลายปีอย่าง คริสเตียน อีริคเซน ลงเล่นพร้อมใบหน้าที่หงิกงอ เพราะอยากย้ายทีม ก่อนเกมกับ ไบรท์ตัน ผู้จัดการทีมทอตแนม ฮอตสเปอร์ อย่าง เมาริซิโอ โปเชตติโน ประกาศว่า ’มันสาำ คัญมากที่เราต้อง เดินหน้าต่อไป“ มนั จงึ ไมแ่ ปลกทฤี่ ดกู าลนสี้ ถติ จิ า่ ยบอล ทเี่ รยี กวา่ “คยี พ์ าสส”์ ของเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเดนมาร์ก จะย่ำาแย่ที่สุด นับตั้งแต่ย้าย มาอยู่ สเปอร์ เกมรบั ทเี่ คยเปน็ จดุ แขง็ จงึ กลายเปน็ จดุ สลบไปโดยปร­ยิ าย เพราะก่อนหน้านั้น “ไก่เดือยทอง” ของเขา เพิ่งโดน บาเยิร์น มิวนิก บุกมาถล่มเละเทะคาบ้านถึง 2-7 ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แต่แทนที่จะเป็นเกมเรียกความมั่นใจ มันกลับเป็นเกลือที่ ราดลงบนแผล­สด และผลการแข่งขัน ที่แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 ในรูป เกมที่สู้ไม่ได้ ทาำ ให้เกิดคำาถามตาม­มามากมาย โดยเฉพาะ “เกิดอะไรขึ้นกับ สเปอร์” ไก่จ๋า...ได้ยินไหมว่า เคน อย่าง ซอน เฮือน มิน และ อันตราย! และ ’โปเชตติโน จะอยู่ต่อหรือไม่?“ ก่อนชนะ สเปอร์ นั้น ไบรท์ตัน ไม่ชนะใครในบ้านตัวเอง มาตั้งแต่เดือน มี.ค. แต่เกมนี้ พวกเขาถล่มเอาชนะทีมที่เพิ่งเข้า ชิงแชมเปี้ยนส์ ลีก ได้แบบสบายเท้า สร้างความแปลก­ใจให้แฟนบอลส่วนใหญ่พอสมควร เพราะไม่ใช่แค่สกอร์เท่านั้นที่ขาดลอย แต่รูปเกมก็ขาดชนิดสู้กัน ไม่ได้ด้วย เรียกว่า สเปอร์ แพ้ทุกอย่างจริง ๆ บางจังหวะในเกมวันนั้น แฟนบอลในเอ­เม็กซ์ สเตเดี้ยม ถึงกับตะโกนว่า “โอเล่ ๆ ๆ” แสดงความชื่นชมนักเตะตัวเอง ที่ ต่อบอลกันไหลลื่น เนียนตา ราวกับเจอทีมตา่ำ ชั้น มันเป็นเพราะ ไบรท์ตัน เก่ง หรือ สเปอร์ ห่วย? ชนะสวยงามข­นาดนี้ จะปฏิเสธความยอด­เยี่ยมของเจ้าถิ่น คงไม่ได้ แต่เหตุผลสาำ คัญอีกประการ ก็ต้องบอกว่า เป็นความห่วย แบบน่าตกใจของ สเปอร์ ด้วย และเอาเข้าจริง ๆ แฟน สเปอร์ หลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่า ทำาไม โปเชตติโน จึงไม่ให้โอกาสแก่ มูรา มากกว่านี้ ทั้งที่เป็นปี ที่เขาน่าจะขึ้นมาโดดเด่นที่สุด เพราะอายุก็กาำ ลังมา ของทีมมาหยก ๆ แต่อดีตดาวยิง รับโอกาสในฤดูกาลนี้ ขณะที่ ซอน ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดี และเรียกว่าเป็นแนวรุกที่ คาดหวงั ไดม้ ากทสี่ ดุ ดว้ ยซา้ำ เพยี งแตว่ า่ มนั ยงั ไมถ่ งึ ระดบั ทที่ มี คาด หวัง หรือขึ้นมาได้เมื่อทีมต้องการเท่านั้น ฟอร์มก็กาำ ลังดี แถมเพิ่งสวมบทฮีโร่ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กลับแทบจะไม่ได้ เกมรุกที่เคยเป็นที่พึ่งพิงของทีม และสร้างความสุขให้ แฟนบอลมาตล­อด จงึ ยงั ทาำ งานไดไ้ มเ่ ตม็ ประสทิ ธภิ าพ และชว่ ย ทีมได้เหมือนเดิม พอช : สิ้นมนต์ขลัง? เมื่อพวกเขาชนะ­เพียง 3 จากเกมเยือน 18 ทุกรายการ และแพ้ไปแล้วถึง 17 เกมในปีปฏิทิน นัดหลังสุดใน ค.ศ. 2019 เมื่อทีมอยู่ในช่วงขาลง มากมายเป็นธรรมดา ข่าวลือด้านลบต่าง ๆ จึงตามมา มากกว่าทุกทีมในลีกสูงสุด เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่? สภาพจิตใจที่อ่อนล้า สภาพร่างกายที่อ่อนแรง ปัญหา มากมายภายใ­นทีม นักเตะต้องการย้ายทีม ผู้เล่นเลยจุดสูงสุดไป แล้ว หรือกระทั่ง เมาริซิโอ โปเชตติโน มีปัญหากับทีม คาำ ถามตา่ ง ๆ นานาผดุ ขนึ้ มากมาย พรอ้ มกบั อนาคตที่ไมม่ และไม่มีใครบอกได้ โดยเฉพาะข่าวของ และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไลต่ งั้ แตเ่ รอื่ งระหองระแห­งกบั แดเนยี ล เลวี ประธานสโมส­ร เรอ่ื ยไปจนถงึ ความสมั พนั ธก์ บั นกั เตะทเี่ ปลยี่ นแปลงไป ถงึ ขนาดบอกว่า เจ้าตัวไม่ได้มาคุมซ้อมเข้มข้นเหมือนเดิม โปเชตติโน ที่มีหลุดออกมาเรื่อย ๆ ใครรู้ บางกระแส ลือหนักถึงกระทั่ง โปเชตติโน ต้องการ ’จุด ระเบิดตัวเอง“คุมทีมแบบเรื่อย ๆ ไปวัน ๆ ไม่เต็มที่เหมือนเก่า เพราะอยากถูกปลด เพื่อย้ายไปคุมทีมอื่น ’BIG STORY เรื่องนี้ต้องขยาย“วันนี้ จึงจะพาคุณไป วเิ คราะหก์ นั แบบละเอยี ดยบิ แบบตาำ แหนงตอ่ ตาำ แหนง่ กนั จะได้ รู้กันเสียทีว่า ปัญหาจริง ๆ คืออะไร? เนื่องจากถ้าหากลาออกเ­อง เขาจะไม่ได้เงินชดเชย หรือ สโมสรใหม่ ถ้าหากต้องการตัวเขา จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยก้อน โตให้ สเปอร์ อย่างไรกต็ าม เจ้าตัวยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ไปอีกสัก 5 ปีด้วยซ้ำา ถ้าให้เลือกเชื่อ แน่นอนว่า โปเชตติโน มากกว่าข่าวลือ กองหลัง : จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อน? กองหลังของ หลายปี สเปอร์ คือจุดแข็ง ที่ค้ำาจุนทีมมาตลอด ทอตแนม ฮอตสเปอร์ ขออยู่สู้ต่อ และอยากอยู่ต่อ สถิติไม่เคยโกหก และมันบอกเอาไว้ว่า ระหว่างปีค.ศ. 2015-2017 สเปอร์ คือทีมที่มีเกมรับดีที่สุดของพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่แล้ว อาจแย่ลงเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงขั้นซีเรียส แต่การเสียถึง 10 ประตู ใน 2 เกม มันคืออะไร? สเปอร์ เก็บ “คลีนชีต” ได้เพียง 2 นัดในฤดูกาลนี้ คือในบ้านกับ คริสตัล พาเลซ และคาราบาว คัพ รอบ 3 กับ เอิ่ม...โคลเชสเตอร์ จากลีกทู หรือดิวิชั่น 4 (ก่อนที่จะแพ้ จุดโทษ) เราก็ต้องเชื่อคำาพูดจากปาก ทางออกจึงมีแค่ 2 ทาง คือ 1) เขาพลิกสถานการณ์ ปลุกทีมให้ฟื้นคืนชีพ กลับมา ทำาผลงานได้ดี พุ่งเป้าไปที่ท็อป 4, แชมป์สักรายการ และเข้ารอบ ลึกๆ ในแชมเปี้ยนส์ ลีก เหมือนเดิม หรือ 2) เขาสิ้นมนต์ขลังเสียแล้ว จัดการปัญหานักเตะในทีมไม่ได้ ถา้ เปน็ กรณหี ลงั แนน่ อนวา่ นจ่ี ะเปน็ ฤดกู าลทล่ี ม้ เหลวของ สเปอร์ และ โปเชตติโน ก็จะต้องเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมาไปพอ สมควร เพราะไม่ว่าจะสร้างทีมมาได้ดีแค่ไหน ปั้นสุดยอดนักเตะ มาแล้วกี่คน ปลุกทีมไม่ขึ้น เอาทีมไม่ มิหนำาซ้ำา จากนี้ไปจนถึงเดือน ม.ค. เป็นอย่างน้อย พวก เขายงั จะตอ้ งไมม่ ผี รู้ กั ษาประตมู อื 1 และกปั ตนั ทมี อยา่ ง ฮโู ก โย ริส ลงช่วยทีมด้วย อยู่ คริสเตียน อีริคเซน ซอน เฮือน มิน เพราะโกลแช­มป์โลก เจ็บหนักถึงขั้นข้อศอกซ้ายหลุด ใน จังหวะผิดพลาด รับลูกเปิดบอลคู่แข่งเข้าประตู ทำาเสียประตูแรก ในเกมแพ้ ไบรท์ตัน ส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาล์ฟในฝัน แยน แฟร์ตองเกน กับ โทบี อัลเดอร์ไวเรลด์ ชื่อชั้นหรูหรา โปรไฟล์เริ่ดอลังการ ดีกรีความ เก่งกาจยาวเป็นหางว่าว แต่อายุขึ้นต้นด้วยเลข ฤดูกาลนี้ทั้งคู่ อายเุ ยอะ เลยจดุ สงู สดุ สภาพจติ ใจไม่ 100 อีกมากมาย กองกลาง : ไม่สมดุล? เอริค ลาเมลา ส่วน อีกหนึ่งเด็กปั้นที่ โปเชตติโน พยายาม จะสร้าง และส่งลงสนามอย่างต่อเนื่อง มีความขยัน และเทคนิคดี แต่ยังห่างจากการขึ้นมาแบกทีม เขามีส่วนร่วมกับประตูของทีมเพียง “ครั้งเดียว” ใน 9 หลังสุด คือยิงได้ 1 ลูก ในนัดที่ สเปอร์ ชนะ พาเลซ 4-0 ลืมไม่ได้คือ เดเล อัลลี ไม่ผิดนักถ้าหากจะบอกว่า นับตั้งแต่ทาำ ท่าดีใจ “นิ้วจิ้มตา” บันลือโลก เมื่อต้นฤดูกาลที่แล้ว “เดเล” ยังไม่เคยกลับมาเป็นคน เดิมได้อีกเลย แต่สุดท้าย เขาก็ยังพาทีมคว้าแชมป์ไม่ได้ ใกล้เคียงแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเคย โจวานนี โล เซลโซ และ พร้อมความคาดห­วังอันสูงลิ่ว ตองกีย์ เอ็มดอมเบเล เข้ามา อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นกรณีที่เลวร้ายจริง โปเชตติโน มันง่ายมาก ๆ เขาเพียงแค่เก็บกระเป๋าออกจากทีม ทีมใหญ่อื่น ๆ ก็จบ แต่สาำ หรับ สเปอร์ ทุกอย่างจะต้องเริ่มใหม่หมด กับกุนซือที่จะเป็นใครก็ยังไม่รู้ ๆ สำาหรับ ในฐานะวา่ ที่ 2 มดิ ฟลิ ดเ์ ลอื ดใหม่ ทจี่ ะเขา้ มาทดแทนตวั เกา่ หลายคนที่กำาลังจะจากไป และเป็นอนาคตของทีมในระยะยาว แต่ปัญหาบาดเจ็บของกองกลา­งทีมชาติอาร์เจนตินา และ ฟอร์มที่ยังไม่คงเส้นคงวาของกอ­งกลางทีมชาติฝรั่งเศส ทำาให้ทุก อย่างผิดแผนไปหมด โปเชตติโน จึงต้องทดลองแผน­โน้น แผนนี้ สลับสับเปลี่ยน คนที่จะลงสนามแท­บทุกเกม เพื่อหาความสมดุลในทีมให้เจอ แ ต่ ผ ล อ อ ก ม า คื อ ยิ่ ง ทำ า ใ ห้ ที ม เ สี ย สมดุลหนักขึ้นกว่าเดิมเสียอีก แฮร์รี วิงค์ส พัฒนาขึ้นมาก ใน ตาำ แหน่ง “เพลย์เมคเกอร์แนวลึก” ที่จะเป็น คนพาบอลจาก­แดนหลงั ขน้ึ ไปแจกจา่ ยใหพ้ วก ผู้เล่นเกมรุก แต่เขาไม่ใช่นักเตะเกมรับโดยธรรม ชาติ และไม่ได้รับการสนับสนุนการเล่นเกม รับที่ดีพอจาก เอ็นดอมเบเล หรือ มุสซา ซิส โซโก เกม 3 และกาำ ลังจะหมดสัญญาช่วงปิด รอรับข้อเสนอไปคุม เปอรเ์ ซน็ ต์ และ อื่น ๆ ไมว่ า่ จะดว้ ยเหตผุ ลไหน ปีก่อนอีกต่อไป ทงั้ คกู่ ไ็ ม่ใชก่ องหลงั คนเดมิ เมอื่ และนักเตะที่จะเหลืออยู่กี่คน? 2-3 ฟูลแบ๊ก 2 ข้างยิ่งแล้วใหญ่ โปเชตติโน เคยปั้นแบ๊กชั้นยอดมา แลว้ หลายตอ่ หลายคน แตฤ่ ดกู าลนี้ แตล่ ะคน กลับใช้ทำายาไม่ได้ และจากจุดแข็ง ที่ช่วยทีมได้เสมอ กลับ กลายไปเป็นจุดอ่อน และฝันร้ายที่หลอกหลอน แฟนบอลซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ฤดูกาล 2017-18 เบน เดวีส์ และ คีแรน ทริปเปียร์ สร้างโอกาสทำา­ประตูได้มากกว่ากอง หลังทุกคนในพรีเมียร์ลีก แม้แต่ฤดูกาลที่แล้ว ทริปเปียร์ ซึ่งถูก วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการเล่นเกมรับ ก็ยังสร้าง โอกาสได้เป็นรองเพียง ลูกาส์ ดีญ และ แอนดรูว์ โร เบิร์ตสัน เท่านั้น ฤดูกาลนี้ โรเบิร์ตสัน และ เทรนท์ เดอร์ อาร์โนลด์ เพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูล โอกาสให้เพื่อนไปแล้ว 30 ครั้ง เมาริซิโอ โปเชตติโน แดเนียล เลวี ประธานสโมส­ร พอช จะพา สเปอร์ กลับมาได้หรือไม่ ทางออก : เชื่อ “พอช” ต่อไป? ยง่ิ มอี าการบาดเจบ็ เอน็ หลงั เขา่ รบกวนตงั้ แตก่ อ่ นเปดิ ฤดกู าล ทาำ ให้เขาเริ่มต้นฤดูกาลช้ากว่าคนอื่นมากขึ้นไปอีก แตน่ นั่ ยอ่ มนำามาเปน็ ขอ้ แกต้ วั ไม่ได้ เพราะถา้ เอาเขา้ จรงิ อลั ลี มาตั้งแต่ฤดูกาลก่อน และยิ่งน่าผิดหวังมากขึ้นอีกในฤดูกาลนี้ ทางออกที่ (น่าจะ) ดี และแฟนบอลอ­ยากเห็นมากที่สุด ในนาทีนี้ จึงภาวนาให้ข่าวลือทั้งหลายไม่เป็นความจริง ทุกอย่าง เคลียร์กันได้ ถ้าจะเล่นระบบ ’ไดมอนด์” แผงมดิ ฟลิ ด์ 3 คนนี้ จะตอ้ งมคี วาม เข้าใจกันสูงมาก รู้บทบาทหน้าที่ ของตัวเองอย่างชัดเจน “ตก” การหลุดจากทีมชาติอังกฤษ เตอื นใจใหเ้ จา้ ตวั กลบั มาทาำ งานหนกั ไม่มากก็น้อย คงเป็นข้อพิสูจน์ได้ดี และ เพอื่ กลบั มาคนื ฟอรม์ อกี ครงั้ แล้วให้ โปเชตติโน อยู่ต่อไป สเปอร์ ยังมีโชคอยู่บ้าง ที่หลังจากนี้ 2 สัปดาห์ พวกเขายัง ไม่มีโปรแกรมลงแ­ข่งขัน เนื่องจากเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติ อย่างน้อยก็ได้สงบจิตใจ สโมสร และ โปเชตติโน ตอ้ งใชเ้ วลาชว่ งนี้ใหเ้ ปน็ ประโยชน์ มากที่สุด ทาำ ทุกอย่างให้จบลงให้ได้ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วเดินหน้าต่อไปในทางนั้น ถ้าหากจบปัญหานอกสนาม­ได้ ปัญหาในสนามจ­ะได้เดิน หน้าแก้ต่อไป ด้วยจิตใจที่เต็มร้อยของทุกคน นี่ยังเป็นช่วงต้นฤดูกาลเท่านั้น ตอนนี้ มันอาจจะดูแย่ ถ้ากลับมาได้ โอกาสประสบ­ความสาำ เร็จยังเปิดกว้าง อเล็กซาน สร้างสรรค์ เพราะไมอ่ ยา่ งนนั้ ทงั้ ทมี จะพงั หมด เกมรับก็หลุดง่าย ๆ เกมรุกก็ไร้ ตัวสนับสนุน หวังพึ่งพิงได้ก็เพียง ความสามารถ­เฉพาะตวั ของแตล่ ะคน นั่นก็คือสิ่งที่กำาลังเกิดกับ สเปอร์? ยิ่งเกมกับ ไบรท์ตัน โป เชตติโน สลับให้ เอริค ดายเออร์ ลงมายืนในตำาแหน่งของ วิงค์ส เพื่อหวังจะเห็นเกมรับที่ดีขึ้น เพราะ ดายเออร์ คือมิดฟิลด์ตัว รับโดยธรรมชา­ติ แตผ่ ลลพั ธท์ อี่ อกมาคอื หายนะดี ๆ นี่เอง เกมมั่วกว่า เดิม เสียระบบหนักขึ้นอีก เพราะไม่ใช่แค่ช่วยทีม ไม่ได้เท่านั้น ดายเออร์ ยังเป็นจุด โปเชตติโน จงึ มกี ารบา้ นหนกั รออยเู่ พยี บ เพราะนอกจา­กนกั เตะใหม่จะหวังพึ่งไม่ได้แล้ว ตัวเก่าที่เคยเล่นดีก็กลับมาฟอร์มตก และทีมก็ยังสับสนในเรื่องระบบอีกต่างหาก แก้ยังไงก็คงมีแต่ พอช ที่แก้ได้ แต่ถ้าแก้ไม่ได้ ก็บอกเลยว่า ฤดูกาลนี้กลับมายาก ส่วน สเปอร์ หลักด้วยซ้ำา ไม่มีแบ๊กคนไหนในทีม ทำาได้ถึง เลข 2 ทางฝั่งซ้าย นักเตะใหม่ที่เข้ามาพร้อมความหวัง อันสูงลิ่วอย่าง ไรอัน แซสเซญอง ยังมีปัญหาเรื่องสภาพ ร่างกายซา้ำ แล้วซ้ำาเล่า ทำาให้ต้องใช้ เดวีส์ สลับกับ แดน นี โรส ซึ่งเกือบจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ และชัดเจนว่ายังทำาได้ไม่ดีทั้งคู่ ส่วนทางขวา หลังปล่อย ทริปเปียร์ ออกไปให้ แอตเลติโก มาดรดิ ทาำ ใหเ้ หลอื แบก๊ ขวาอาชพี แค่ 2 คน คือ แซร์จ โอริเยร์ ผู้ไม่สามารถคาดเ­ดา และ ฝากความหวังได้ บางเกมบทจะ­ดี ก็ดีใจหาย แต่บท จะร้าย ก็โดนไล่ออกดื้อ ๆ หรือทุ่มผิด 3 ครั้งในเกม เดียว ก็มีมาแล้ว กับ ไคล์ วอล์คเกอร์ และอาจมีคนเข้ามาแก้แทนเขาก็ได้? แต่ กองหน้า : พึ่งพาไม่ได้อีกต่อไป? แฮร์รี เคน ยังคงทำาประตูได้สมาำ่ เสมอ หลงั จากเบรกทมี ชาติ เกมกบั ของตาราง จึงมีความสำาคัญแบบสุด วตั ฟอรด์ ๆ ทมี อนั ดบั สดุ ทา้ ย 11 ประตู จาก 12 เกม กบั ทมี ชาติ และสโมสร และ 5 ประตู จาก เกมพรเี มยี รล์ กี ในฤดกู าลน้ี คงปฏเิ สธความยอดเ­ยย่ี มของเขาไม่ได้ และจะบอกว่าเขาฟอร์มตกก็คงไม่ใช่ แต่ที่เหนือกว่าตัวเลขเหล่านี้ คือสัญญาณบางอย่างที่เริ่มบ่ง บอกว่า สเปอร์ อาจจะหวังพึ่งพากองหน้าคนเก่งรายนี้ “อย่างเต็ม ที่” ไม่ได้อีกต่อไป 8 เพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของทีม และจะแสดงใ­ห้เห็น ได้เลยว่า ปัญหาต่าง ๆ ภายในทีมถูกเคลียร์ไปหมดแล้วหรือยัง ถ้าหากดีก็อาจดึงฤดูกาลกลับมาได้ แต่ถ้าไม่ดี ก็คงต้องบอกว่า ไก่จ๋า ได้ยินไหมว่า.....อันตราย!!! ปีเตอร์ส ดาวรุ่งตลอด เพราะในฤดกู าลนี้ หวั หอกทมี ชาตอิ งั กฤษ มสี ถติ มโี อกาส แฮร์รี เคน บรษิ ทั สพ่ี ระยาการพมิ พ์ จาำ กดั เจา้ ของ นายอภชิ ยั รงุ่ เรอื งกลุ บรรณาธกิ าร ผพู้ มิ พ์ ผโู้ ฆษณา พมิ พท์ ่ี 1/4 ถนนวภิ าวดรี งั สติ ตลาดบางเขน หลกั ส่ี กรงุ เทพฯ 10210 กองบรรณาธกิ าร 0-2790-1111 แฟกซ์ 0-2561-1329 [email protected] โฆษณา 0-2790-1111 กด 5 [email protected]

© PressReader. All rights reserved.