กอล์ฟ ไดเจสต์ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหารไทยเบฟฯ

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

กอล์ฟ ไดเจสต์ ไทยแลนด์ โดยคุณพิไลพรรณ ชาญยุทธนา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิตยสารกอล์ฟ ไดเจสต์ ฉบับ ภาษาไทย เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่กับผู้บริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จcากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และขอบคุณที่ทางไทยเบฟฯให้การ สนับสนุนกอล์ฟ ไดเจสต์ ไทยแลนด์ ด้วยดีเสมอมา โดยมี คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อcานวยการสcานักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จcากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.