ไดรเวอร์

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST WHAT’S IN MY BAG -

สเปค รุ่น Callaway Rogue Sub Zero 9 องศา ก้าน Mitsubishi Kuro Kage Dual Core 70TX ยาว 44.5 นิ้ว สวิงเวท C-7.5

ผมเป็นคนที่ตีอัดลงที่ลูก แม้แต่ไดรเวอร์ก็เป็น ลูกจึงมีสปิน สูงมาก ไดรเวอร์รุ่นนี้ช่วยได้มากในการลดสปิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.